Uyluk Germe

Ortalama Yatış Süresi
3 Gün
Hastanede Yatış Süresi
1-2 Gün
Çalışma Süresi
1-3 Saat
Anestezi
Lokal veya Genel Anestezi
İyileşme Süresi
4-6 Hafta

Paylaş: