Gastrik Transit Bipartisyon (Şeker Hastalığı/Metabolik Cerrahi)

Ortalama Yatış Süresi
7 Gün
Hastanede Yatış Süresi
4 Gün
Çalışma Süresi
4-6 Saat
Anestezi
Genel Sedasyon
İyileşme Süresi
3 Gün

Paylaş:

Nedir ve neden yapılır?

Transit Bipartisyon cerrahisi, tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen metabolik bir cerrahi yöntemdir. Vücut kitle indeksi 30'dan yüksek olan obez hastaların kilo vermesini sağlar. Günümüzde yaygın olarak uygulanan Transit Bipartisyon cerrahisi, 10 yıl önce Brezilya'da Dr. Santoro tarafından geliştirilmiştir. Ameliyat, ince bağırsağın 1/3'nün alternatif bir yol olarak mideye bağlanmasıdır.  İnce bağırsağın mideye bağlı kısmı, ince ve kalın bağırsağın birleştiği yerdedir. Bu nedenle, buradan geçen yiyecekler diyabeti kontrol etmek için ince bağırsak hormonlarını uyarır. Ameliyat, Gastrik Bypass, tüp mide ve diğer bariatrik ameliyatlar gibi laparoskopik olarak genel anestezi altında yapılmaktadır.

Transit bipartisyon, yüksek glisemik indeksli gıda tüketimindeki artışı dengelemek için geliştirilmiş cerrahi bir tekniktir. Tüp mide ameliyatı, antrumda (midenin alt kısmı) gastroileal anastomozdan oluşan bu dengeyi sağlar.

 

Uygun adaylar kimlerdir?

 

Tip 2 diyabeti olan hastalar metabolik cerrahi için ideal adaylardır. Ancak, bu ameliyat bir zayıflama operasyonu olmasına rağmen, vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan aşırı kilolu hastalar ve herhangi bir vitamin eksikliği, diyabet gibi tıbbi bir durumu olmayan kişiler gastrik bipartisyon yerine tüp mide ameliyatını tercih etmelidir. Daha ayrıntılı bilgi almak ve hangi ameliyatın size daha uygun olduğuna karar vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Ayrıca, 45'in üzerinde vücut kitle indeksine sahip olan hastalar, diyabeti veya herhangi bir vitamin eksikliği olmasa da Transit Bipartition ameliyatı için uygundur.

 

3 adımda cerrahi teknik:

 

Tüp mide ameliyatın ilk bölümü, midenin %75'inin çıkarılması ve midenin kapasite hacminin %25'e düşürülmesinden oluşur. Burada temel amaç, açlık hormonlarının bulunduğu fundustan (midenin bir kısmı) çıkarılmasıdır. Bu nedenle, açlık hormonu sekresyonu ameliyatla çıkarılır.

Ameliyatın ikinci kısmı, ince bağırsağın ve kalın bağırsağın kesişme noktası tespit edilip, doğrudan mideyle bütünleştirilmesidir. Bu operasyon, gıdaların sindirimine, vitaminlerin, minerallerin ve diğer besin maddelerinin emilimine yardımcı olmak için hormon salgılanmasını büyük ölçüde arttırmayı amaçlamaktadır.

Ameliyatın son kısmı duodenumun anastomoz yapılanmasıdır. GIP hormonu onikiparmak bağırsağında salgılanır. Bu kısım, GIP hormonunun salgılanmasını azaltmak için yapılır. GIP (Gastrik inhibitör polipeptid) insülin salgılanmasını uyarır.

Ameliyat, bilimsel olarak açıklanan çok karmaşık bir işlem gibi görünse de, hem diyabet tedavisinde, hem de zayıflama ameliyatında etkili, basit ve algoritmik bir ameliyattır.

Bu işlemle ameliyat olmak için herhangi bir kalp damar hastalığınızın olmaması ve 18 yaş üstünde olmanız gerekir.

 

Anemi, talasemi veya çeşitli hastalıklardan dolayı hemoglobin/demir eksikliği olan hastalar için mükemmel bir bariatrik cerrahi alternatifidir.

 

Bu ameliyatın en büyük avantajı, hastaların %7'sinden azı 12 gr/dl (10-12 gr/dl) altında hemoglobin değerine sahip olmasıdır.

Ameliyat sonrası transit bipastisyonlu hastaların kontrollerinde, talasemi taşıyıcıları dışında hiçbir hastanın uzun süreli demir eksikliği yaşamadığı görülmüştür. Bu nedenle, transit bipartisyon, zayıflama ameliyatı olmak isteyen ancak hafif veya şiddetli anemiden muzdarip olan hastalar için ideal bir ameliyattır. Öte yandan, hem Tüp Mide hem de Gastrik Bypass hastaları, düşük Hemoglobin seviyelerine sahip olsun olmasın, ameliyattan sonra B12 vitamini kullanmalıdır.

Dahası, D vitamini ve B1 vitamini (tiamin) eksikliği, herhangi bir cerrahi müdahale geçirmemiş diyabetik ve obez diyabetik hastalarda yaygın bir durumdur (sırasıyla% 32-60 ve% 18-45). Bu hastalarda demir eksikliğinin% 8-19 arasında olduğu bilinmektedir. Transit bipartisyon cerrahisi olan hastaların 5 yıllık takibi, bu vitaminlere olan ihtiyacın %10'un altında olduğunu göstermiştir.

Yukarıdaki kapsamlı çalışmalar, Transit Bipartisyon cerrahisinin çeşitli vitamin ve mineral eksikliği olan hastalara kolayca uygulanabileceği sonucuna varmıştır.

 

Transit Bipartisyonun avantajları

 

Düşük intragastrik basınç, tüp mide operasyonundan sonra basınçla ilişkili mide sızıntısı riski daha da düşüktür.

Bu geri döndürülebilir ve düzeltilebilir bir işlemdir.

Midenin içindeki düşük basınç nedeniyle tüp mide süreci uzun sürer.

İnce bağırsağın tüm bölgelerine endoskopik erişim ve böylece özellikle duodenumu devre dışı bırakan tekniklerde safra kesesi, pankreas ve safra kanallarına erişim sorunlarının ortadan kaldırılması.

Tüm sindirim sisteminde devam eden gıda emilimi.

Sindirim sisteminin tüm bölümlerine endoskopik erişim. Örneğin. ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi pankreas ve safra kanallarınızı incelemek için cerrahlar tarafından yapılan bir muayene prosedürüdür)

 

Mide antrum, pilor ve duodenumun korunması nedeniyle vitamin, mineral, demir ve kalsiyum desteğine gerek yoktur.